Vi har ändrat så att vi delat på män och kvinnor i kula, så manliga kulan startar 10:50 och kvinnliga kulan startar 11:40.